Abonnement

Oculus is een uitgave van brancheorganisatie NUVO. Alle NUVO-leden ontvangen Oculus automatisch. Wil je lid worden van de NUVO? Klik hier.

Ben je geen NUVO-lid, maar wil je wel een abonnement op Oculus? Dat kan! Meld je onderaan de pagina aan of stuur een e-mail met je gegevens naar info@nuvo.nl. De abonnementsprijs bedraagt in 2024 € 109 per jaar inclusief verzendkosten, exclusief 9% btw. Buitenland: € 141,50 per jaar, inclusief verzendkosten, exclusief 9% btw.

Optiekstudenten krijgen 50 procent korting op de abonnementsprijs. Wil je in aanmerking komen voor een studentenabonnement? Mail dan met je gegevens ook een kopie van je inschrijvingsbewijs bij de onderwijsinstelling mee. Het studentenabonnement vervalt zodra je bent afgestudeerd.

Opzeggen
Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de abonnee het abonnement kan opzeggen per 1 januari van het volgende jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient dan te geschieden voor 1 november van het lopende jaar. Natuurlijke personen kunnen op persoonlijke titel een abonnement op Oculus aangaan. Dit abonnement wordt ook aangegaan voor een jaar. Na het verstrijken van deze termijn wordt het abonnement telkens voor een periode van drie maanden stilzwijgend verlengd, met dien verstande dat de abonnee het abonnement kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de originele abonnementstermijn of verlenging.

 

Oculus abonnement

Wil je een abonnement afsluiten op Oculus? Vul dan hieronder je gegevens in.