Abonnement

Oculus is een uitgave van brancheorganisatie NUVO. Alle NUVO-leden ontvangen Oculus automatisch. Wilt u lid worden van de NUVO? Klik hier.

Bent u geen NUVO-lid, maar wilt u wel een abonnement op Oculus? Dat kan! Meld u onderaan de pagina aan of stuur een e-mail met uw gegevens naar info@nuvo.nl. Een jaarabonnement kost per 1 januari 2020 € 89,75 (ex btw). Een abonnement naar een adres in het buitenland kost € 119,75 per jaar.

Optiekstudenten krijgen 50 procent korting op de abonnementsprijs. Wilt u in aanmerking komen voor een studentenabonnement? Mail dan met uw gegevens ook een kopie van uw inschrijvingsbewijs bij de onderwijsinstelling mee. Het studentenabonnement vervalt zodra u bent afgestudeerd.

Opzeggen
Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de abonnee het abonnement kan opzeggen per 1 januari van het volgende jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient dan te geschieden voor 1 november van het lopende jaar. Natuurlijke personen kunnen op persoonlijke titel een abonnement op Oculus aangaan. Dit abonnement wordt ook aangegaan voor een jaar. Na het verstrijken van deze termijn wordt het abonnement telkens voor een periode van drie maanden stilzwijgend verlengd, met dien verstande dat de abonnee het abonnement kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de originele abonnementstermijn of verlenging.

 

Oculus abonnement

Wilt u een abonnement afsluiten op Oculus? Vul dan hieronder uw gegevens in.