Voordelen voor jouw klant

Het NUVO-lidmaatschap biedt ook waarborgen voor jouw klanten.

Zo blijken veel consumenten waarde te hechten aan de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan De Geschillencommissie in Den Haag en het gebruik van de Algemene Voorwaarden van de NUVO. Deze voorwaarden bieden de consument onder meer de garantie dat zijn eventuele aanbetaling veilig is.

Met het lidmaatschap van de NUVO toon je tevens aan de consument dat je voldoet aan de diploma-eisen van de NUVO.

De NUVO heeft een standaardtekst opgesteld, waarmee je als NUVO-lid uw klanten kunt informeren over de voordelen die jouw NUVO-lidmaatschap hen biedt.

Klik hier voor de tekst (alleen voor NUVO-leden).