Aanmelden

U wilt lid worden van de NUVO. Een verstandige beslissing! Hier vindt u alle formulieren om uw aanmelding rond te maken.

  • Aanmeldingsformulier (klik hier)
    U kunt zich met dit formulier schriftelijk aanmelden om lid te worden van de NUVO. Stuurt u dit formulier ingevuld en met de juiste kopieën van diploma’s naar de NUVO. Op basis van dit formulier en de diploma’s kan de NUVO beoordelen of uw bedrijf voldoet aan de vakbekwaamheidseis die gesteld wordt aan leden.
  • Aanmeldingsformulier extra filialen (klik hier)
    Wilt u extra filialen aanmelden, dan kunt u dit formulier gebruiken. Uw filialen ontvangen dan acht keer per jaar de Oculus en jaarlijks de Optiekwijzer. Ook kunt u voor deze filialen gebruikmaken van andere voordelen die het NUVO-lidmaatschap biedt, zoals kortingen op tal van diensten en producten.