Incassodienstverlening

Een klant die de bestelde bril niet komt ophalen of een rekening niet betaalt, het kan elke optiekondernemer overkomen. Natuurlijk doet u er alles aan om de vordering betaald te krijgen, maar ook de NUVO kan hierbij helpen.

Wat kan de NUVO voor u doen?
De NUVO biedt ondersteuning bij het incasseren van openstaande vorderingen. Zo kunnen wij voor u kosteloos een aanmaningsbrief versturen naar niet-betalende klanten. Ook als de klant een bestelde bril niet afhaalt, kan NUVO-bemiddeling uitkomst bieden. De praktijk leert dat in veel gevallen de klant na druk van de NUVO alsnog overgaat tot betalen.
Wanneer de factuur ook na deze druk niet wordt voldaan kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Incassobureau: Cannock 
De NUVO heeft een raamovereenkomst gesloten met Cannock Incasso. Onder deze raamovereenkomst kunnen NUVO-leden kiezen uit de volgende abonnementen:

Incasso

Cannock Incasso kan uiteraard het incassotraject voor u verzorgen. U betaalt hiervoor als NUVO-lid geen abonnementskosten of dossierkosten. Bij de consument worden incassokosten berekend volgens de wettelijke normen die daarvoor gelden.

Wordt (een deel van) de hoofdsom wel betaald, maar betaalt de consument de incassokosten niet, dan worden de incassokosten naar rato in mindering gebracht op het door u te ontvangen bedrag. Betaalt de consument ook de incassokosten, dan ontvangt u het volledige bedrag van uw vordering.

Wanneer de consument naar aanleiding van de incassoprocedure niet betaalt, kan het tot een procedure bij de rechter komen. Hier zijn voor u extra kosten aan verbonden, die vooraf met u worden besproken. U kunt dan zelf bepalen of u de gang naar de rechter al dan niet wilt maken.

Cannock Incasso kan ook voor andere aanvullende diensten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek van een gerechtelijke procedure, kosten in rekening brengen. Dit zal altijd vooraf met u besproken worden.

Consultant

Voor € 99,- per jaar kunt u de dienstverlening van Cannock Incasso uitbreiden met de mogelijkheid om een consultant te raadplegen. Deze helpt u bij het in kaart brengen van uw debiteurenbeheer en adviseert u om uw debiteurenbeheer efficiënter te maken.