Incassodienstverlening

Een klant die de bestelde bril niet komt ophalen of een rekening niet betaalt, het kan elke optiekondernemer overkomen. Natuurlijk doe je er alles aan om de vordering betaald te krijgen, maar als dit niet lukt, dan kan de NUVO hierbij helpen.

Wat kan de NUVO doen?
De NUVO biedt ondersteuning bij het incasseren van openstaande vorderingen. Zo sturen wij kosteloos een aangetekende aanmaningsbrief naar niet-betalende klanten. Ook als de klant een bestelde bril niet afhaalt, kan deze bemiddeling uitkomst bieden. De praktijk leert dat in veel gevallen de klant na druk van de NUVO alsnog overgaat tot betalen. Wanneer de factuur ook na deze druk niet wordt voldaan kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Incassobureau: Credifixx 
De NUVO heeft een raamovereenkomst gesloten met Credifixx. Zij kunnen het incassotraject verzorgen op basis van No cure, No pay. Als NUVO-lid betaal je geen abonnements- of dossierkosten. Bij de consument worden incassokosten berekend volgens de wettelijke normen die daarvoor gelden.

Wordt (een deel van) de hoofdsom wel betaald, maar betaalt de consument de incassokosten niet, dan worden de incassokosten naar rato in mindering gebracht op het door jou te ontvangen bedrag. Betaalt de consument ook de incassokosten, dan ontvang je het volledige bedrag van de vordering.

Wanneer de consument naar aanleiding van de incassoprocedure niet betaalt, kan het tot een procedure bij de rechter komen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, die vooraf worden besproken. Je kunt dan zelf bepalen of je de gang naar de rechter al dan niet wilt maken.

Credifixx kan ook voor andere aanvullende diensten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek van een gerechtelijke procedure, kosten in rekening brengen. Dit zal altijd vooraf besproken worden.

Incassokeurmerk
Het Incassokeurmerk wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Incasso Ondernemingen (NVI). De NVI wil dat incasso-activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het keurmerk biedt daarvoor de beste waarborg. Alleen incassobureaus die voldoen aan de eisen van het normenkader krijgen dit keurmerk.

Om het keurmerk te verkrijgen moet het bureau voldoen aan strenge eisen op het gebied van:

  • Organisatie en infrastructuur van het bedrijf
  • Financiële gezondheid van het bedrijf
  • Inrichting van de incassoprocedures
  • Communicatiemethoden en -inhoud
  • Interne procedures
  • Afhandeling van problemen en klachten

Credifixx is gecertificeerd door de NVI. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats. Dat geeft vertrouwen en zekerheid.