Volledige vergoeding WW-deelnemers deelcertificaat
opti én Bold Optical Fair verplaatst
Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 juli 2022
Gewapende overval opticien Amersfoort
Nieuwe wetgeving legt het stunten met oneerlijke ‘van/voor-prijzen’ aan banden
Verbod op nepreviews