Aansprakelijkheid

Wist je dat je als NUVO-lid automatisch verzekerd bent voor beroepsaansprakelijkheid? Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt extra dekking bovenop je eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Als ondernemer heb je zeer waarschijnlijk een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven afgesloten. Deze verzekering dekt zaak- en letselschade, dus bijvoorbeeld schade aan kleding of kosten voor een medische behandeling wanneer door een fout van jou of je medewerkers een oogontsteking is ontstaan.

Vermogensschade valt echter niet onder de dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en is doorgaans moeilijk betaalbaar te verzekeren. Om het toch voor bedrijven mogelijk te maken dit risico af te dekken heeft de NUVO daarom in het verleden deze verzekering collectief kunnen afsluiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen jouw vermogensschade, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving, maar biedt ook aan aanvullende financiële dekking op het maximale bedrag dat jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert.