Oogfonds

De toename van het aantal blinden en slechtzienden in Nederland is een zorgelijke en veelal onnodige ontwikkeling; in maar liefst zeventig procent van de gevallen kan dit worden voorkomen. Het Oogfonds wil vermijdbare blindheid en slechtziendheid zo snel mogelijk tot nul reduceren. Dat moet en dat kan! Door wetenschappelijk onderzoek, preventie en voorlichting. Daarnaast maakt de stichting zich sterk voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een visuele beperking. Om zijn doelstelling te bereiken werkt het Oogfonds samen met particulieren, opticiens, ziekenhuizen, opleidingen, organisaties en het bedrijfsleven.

Wetenschappelijk onderzoek
Het aantal mensen met een visuele beperking neemt schrikbarend toe. Nieuwe inzichten zullen de impact van oogziektes op patiënten aanzienlijk verkleinen. Daarom financiert het Oogfonds via het samenwerkingsverband Uitzicht hoogstaand onderzoek naar oogziektes. Dit gebeurt in nauw overleg met andere fondsen, medische experts en mensen uit de doelgroep.

Voorlichting
Via de websites en kosteloze folderverstrekking wil het Oogfonds zo veel mogelijk mensen op de hoogte brengen van oogziektes en de alarmsignalen die hieraan vooraf gaan. Hierbij zet het Oogfonds sterk in op preventie en tijdige actie bij oogklachten. Daarnaast geeft de stichting voorlichting door middel van projecten als het Oogcongres, de myopie-campagne ‘Buitenspelen moet, het doet je ogen goed’ en het Opblaasbare Oog.

Het Oogfonds ondersteunt de volwaardige deelname van slechtzienden en blinden in de maatschappij. Want dat is nog steeds niet vanzelfsprekend, integendeel. Daarom is het Oogfonds ook actief op het gebied van toegankelijkheid en bewustwording. Dit doet de stichting met verschillende projecten, zoals de actie Blind voor 1 dag en de rondreizende fototentoonstelling ‘MIJN GeZICHT’ die het zicht van mensen met een oogziekte in beeld brengt.

Wat kunt u als optiekondernemer samen met het Oogfonds?
Het Oogfonds werkt graag samen met de optiekbranche aan een zichtbaar betere toekomst. De mogelijkheden hiervoor zijn divers; loop een sponsorloop voor het Oogfonds, doe mee aan Blind voor 1 dag of wordt zakenvriend. Neem hiervoor contact op met m.debruin@oogfonds.nl.

Meer informatie op oogfonds.nl.

Het Oogfonds heeft een ANBI status en CBF Keurmerk voor goede doelen.