Kwaliteitsstandaard oogmeting

Kwaliteitsstandaard oogmeting voor opticiens

In 2015 heeft de NUVO het initiatief genomen om een kwaliteitsstandaard voor de Oogmeting voor Opticiens te ontwikkelen. In het voorjaar van 2021 heeft de NUVO de kwaliteitsstandaard ingediend bij het Zorginstituut Nederland voor een wettelijke erkenning van de standaard (opname in het register). In 2022 kwam het nieuws dat het ZiN de kwaliteitsstandaard niet opneemt in het Register.

Waarom de kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens?
Een goede oogmeting is een belangrijke schakel in de oogzorg: indien nodig moet de opticien kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de optometrist, huisarts, oogarts of orthoptist.
De kwaliteitsstandaard bestaat uit vijf kwaliteitsmodules: Anamnese, Visus en Refractiebepaling, Additionele Metingen, Binoculaire Spierbalans en Geven van Advies.

Naast deze kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens zullen ook andere standaarden ontwikkeld worden voor de contactlensspecialist, de optometrist, de orthoptist en low visionspecialist. Zie onderstaand schema (zie ook schema Oculus 2021/3 bladzijde 14)

Betrokkenen bij deze kwaliteitsstandaard
Bij het opzetten van de kwaliteitsstandaard oogmeting voor opticiens zijn verschillende partijen betrokken. Primair betrokkenen zijn de Oogvereniging (cliëntenperspectief), ANVC (contactlensspecialisten), OVN (optometristen), NVvO (orthoptisten), SOESV (mbo-opleidingen), Hogeschool Utrecht (hbo-bachelor opleidingen optometrie en orthoptie), het NOG (oogartsen) en de NUVO. Secundair betrokken partijen zijn het NHG (huisartsen),) en ZN (zorgverzekeraars).

Versie 2018
In 2018 diende de NUVO al een versie in bij het Zorginstituut Nederland. Het ZiN gaf toen aan dat er nog andere partijen (niet NUVO-leden) betrokken moesten worden. Ook het perspectief van de cliënt vergde nog wat aandacht. Het ZiN stelt als voorwaarde dat ‘relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van afgezien’. Een kwaliteitsinstrument dat in het register is opgenomen, heeft een bindende status. Daarom is het noodzakelijk dat alle relevante partijen vanuit het perspectief van de cliënt betrokken zijn bij de ontwikkeling en aanbieding van een kwaliteitsstandaard. Naar aanleiding van deze gesprekken met het ZiN zijn er ook gesprekken gevoerd met andere partijen, waardoor het document in 2021 opnieuw ingediend werd.

Niet opgenomen
Het ZiN heeft de aangeboden Kwaliteitsstandaard getoetst aan de criteria van het Toetsingskader. Het ZiN heeft de NUVO verzocht om de Kwaliteitsstandaard voor te leggen aan GrandVision (Pearle, Eyewish), Orangelight (Eyelove), UFON (Hans Anders en Eyes & More) en Ace & Tate. Uit de ontvangen reacties blijkt dat deze partijen niet akkoord gaan met de Kwaliteitsstandaard. Het ZiN stelt als voorwaarde dat ‘relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van afgezien’. Dit betekent dat de aangeboden Kwaliteitsstandaard niet wordt opgenomen in het Register. Dit werd begin 2022 bekend.

Hieronder vind je verschillende artikelen uit Oculus over de kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens