Kwaliteitsstandaard oogmeting

Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens

In 2015 heeft de NUVO het initiatief genomen om een kwaliteitsstandaard voor de Oogmeting voor Opticiens te ontwikkelen. In het voorjaar van 2021 heeft de NUVO de kwaliteitsstandaard ingediend bij het Zorginstituut Nederland voor een wettelijke erkenning van de standaard (opname in het register). In 2022 kwam het nieuws dat het ZiN de kwaliteitsstandaard niet opneemt in het Register. Daarop besloot de NUVO om de Kwaliteitsstandaard Oogmeting aan het NUVO Keurmerk te koppelen.

Keurmerk
Kwaliteitsstandaard OogmetingTijdens de ALV van 28 november 2022 stelde de NUVO voor om het huishoudelijk reglement van de NUVO aan te passen. Daarin wordt vastgesteld dat de Kwaliteitsstandaard Oogmeting gekoppeld wordt aan het NUVO Keurmerk. Tijdens de ALV gingen de drie segmenten akkoord.

Naslagwerk
De volledige Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens kun je hier vinden: Kwaliteitsstandaard Oogmeting volledig. Begin 2023 hebben alle NUVO-leden de map ‘Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens – een praktische samenvatting voor op de werkvloer’ ontvangen voor in de winkel. De samenvatting vind je hier: Samenvatting kwaliteitsstandaard oogmeting opticien. 

Waarom de Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens?
Een goede oogmeting is een belangrijke schakel in de oogzorg: indien nodig moet de opticien kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de optometrist, huisarts, oogarts of orthoptist.
De kwaliteitsstandaard bestaat uit vijf kwaliteitsmodules: Anamnese, Visus en Refractiebepaling, Additionele Metingen, Binoculaire Spierbalans en Geven van Advies.

Naast deze kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens zullen ook andere standaarden ontwikkeld worden voor de contactlensspecialist, de optometrist, de orthoptist en low visionspecialist. Zie onderstaand schema (zie ook schema Oculus 2021/3 bladzijde 14)

Betrokkenen bij deze kwaliteitsstandaard
Bij het opzetten van de kwaliteitsstandaard oogmeting voor opticiens zijn verschillende partijen betrokken. Primair betrokkenen zijn de Oogvereniging (cliëntenperspectief), ANVC (contactlensspecialisten), OVN (optometristen), NVvO (orthoptisten), SOESV (mbo-opleidingen), Hogeschool Utrecht (hbo-bachelor opleidingen optometrie en orthoptie), het NOG (oogartsen) en de NUVO. Secundair betrokken partijen zijn het NHG (huisartsen),) en ZN (zorgverzekeraars).

Hieronder vind je verschillende artikelen uit Oculus over de kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens