Beleid

De belangrijkste taak van de NUVO op het terrein van de zorgverzekering en de vergoedingen van brillen en contactlenzen in de aanvullende verzekeringen is: het waarborgen van de continuïteit van de algemene bril- en contactlensvergoedingen.

Deze algemene vergoeding is een vergoeding die een zorgverzekeraars aan haar verzekerden verstrekt voor de aanschaf van een bril en of contactlenzen, ongeacht waar deze wordt aangeschaft. Concreet vertaalt deze taak zich in de volgende activiteiten:

  • Pleiten bij zorgverzekeraars voor behoud van de algemene bril- en contactlensvergoeding en aanscherping van de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt. Voorwaarde voor deze vergoeding zou moeten zijn dat het optiekbedrijf voldoet aan de minimum kwaliteitseisen die in de branche zijn gesteld.
  • Ervoor zorgen dat verzekerden goed geïnformeerd zijn over de algemene bril- en contactlensvergoeding. Wanneer duidelijk is dat de zorgverzekeraar niet volledig, duidelijk en juist over de algemene bril- en lensvergoeding communiceert, ziet de NUVO het als haar taak, gesteund door de Nederlandse Zorgautoriteit, om de zorgverzekeraar hierop te wijzen en verbetering hiervan af te dwingen.
  • Het verbeteren, ondersteunen dan wel toegankelijker maken van de elektronische systemen om als optiekondernemer namens de verzekerde de algemene bril- en contactlensvergoeding te kunnen declareren.

De NUVO gaat niet over tot het afsluiten van arrangementen met de zorgverzekeraars waarbij de betrokken leden extra voordeel verlenen aan verzekerden in ruil voor promotie. Het sluiten van een dergelijk arrangement wordt door veel leden niet gezien als taak van een branchevereniging en stuit op grote wettelijke bezwaren. Zo stelt de Mededingingswet strikte regels aan het aantal bedrijven dat aan een dergelijke regeling mag meedoen (maximaal 8) en de markt die zij mogen vertegenwoordigen.