Contactlensexamens

Contactlensexamens
De MBO-scholen die optiekonderwijs geven zijn gaan samenwerken onder de naam SOESV (Stichting Onderwijs en Examinering Specialistisch Vakmanschap). SOESV werkt samen met onderwijs en bedrijfsleven aan ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten.

Hoe werkt SOESV?
SOESV werkt met commissies (vaststellingscommissie, examencommissie, ontwikkelcommissie) waarin de scholen en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Vanuit de NUVO zijn leden benoemd voor diverse commissies.

Vragen over het contactlensonderwijs en contactlensexamens?
De examinering van de contactlensopleiding wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van SOESV onder toezicht van de UFON en de NUVO.
Wilt u weten of iemand in het verleden een LEXON-diploma heeft behaald? Neem dan contact op met SOESV. Daar vindt u ook meer informatie over de opleiding en de examens.