BOL-opleidingen

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg. Een BOL-leerling gaat voornamelijk naar school en loopt in bepaalde periodes van de opleiding stage bij optiekbedrijven.