Inhoud van het optiekonderwijs

Voor de optiekbedrijven is goed en relevant beroepsonderwijs van groot belang. De NUVO zet zich hiervoor in. Hier vindt u meer informatie over de inhoud van het optiekonderwijs en het contactlensonderwijs.

Optiekonderwijs
Wat een student moet kennen en kunnen om het diploma opticien te behalen ligt vast in het kwalificatiedossier opticien, dat terug te vinden is op de website van de SBB kwalificatiedossiers. De NUVO bepaalt mede de inhoud van de dossiers. Een dossier is op hoofdlijnen opgesteld. De scholen verfijnen de dossiereisen naar een curriculum en bepalen de lesmaterialen die gebruikt worden.

Contactlensonderwijs
In tegenstelling tot het optiekonderwijs is het contactlensonderwijs contractonderwijs. Dit betekent dat dit onderwijs niet vanuit de overheid gereguleerd en gesubsidieerd wordt. De waarde van het diploma is voornamelijk afhankelijk van de waarde die het bedrijfsleven eraan geeft. Hierdoor heeft de NUVO invloed op het contactlensonderwijs en de examinering ervan. De organisatie en examinering is in handen van het samenwerkingsverband optiekscholen (SOESV).
Wat een student moet kennen en kunnen om het diploma contactlensspecialist te behalen ligt vast in het beroepscompetentieprofiel van de contactlensspecialist.