Arbeidstijdenwet

Wilt u meer informatie over arbeidstijden, rusttijden en pauzes? Of wilt u weten wanneer sprake is van overwerk en of u daarvoor een vergoeding moet betalen? Dan vindt u via het menu links meer informatie over een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de arbeidstijden.

De onderwerpen waarover u meer informatie kunt vinden, zijn: