Vertrouwenspersoon

De afgelopen tijd ging het in de media vaak over grensoverschrijdend gedrag, onder andere op de werkvloer. Recent is er uit een onderzoek van TNO gebleken dat 1,7 miljoen werknemers agressie en geweld ervaren en dat 1,1 miljoen werknemers last hebben van ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit heeft gevolgen op persoonlijk vlak en kan leiden tot verzuim en/of uitval van werknemers.

Als werkgever wil je dit natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Je wilt dat je werknemers zich veilig voelen in de winkel. Als werkgever ben je zelfs wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer.

Hoe zorg je als werkgever voor een veilige werkomgeving?
Een goed begin is om duidelijke regels vast te leggen in een personeelshandboek. In het handboek kun je bijvoorbeeld benoemen wat wordt gezien als ongewenst gedrag. Bespreek dit met het team en spreek werknemers er op aan als de regels niet worden nageleefd. Op deze pagina kun je een modeldocument vinden van een personeelshandboek om te downloaden en aan te passen.

Maar, als werkgever kun je niet altijd alles zien en ben je misschien ook niet altijd de juiste gesprekspartner als er sprake is van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het goed om een vertrouwenspersoon toe te wijzen. Een vertrouwenspersoon helpt de werknemer die ongewenst gedrag en integriteit schendingen ondervindt om de juiste stappen te zetten om de situatie op te lossen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

  • Zorgt voor de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben.
  • Onderzoekt of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Informeert de werknemer over de mogelijkheden, zoals een klachtenprocedure.
  • Kan begeleiden als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een leidinggevende.
  • Verwijst naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator/coach.
  • Adviseert en ondersteunt werkgevers bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Is extern en kan daardoor integriteit meldingen op een juiste manier intern behandelen

Het hebben van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht. Het kan zijn dat dit, mede door de ontwikkelingen van de laatste tijd, in de toekomst zal wijzigen. Er is een wijziging van de Arbowet in behandeling bij de Tweede Kamer die zegt dat je als werkgever de toegang tot een vertrouwenspersoon voor je werknemers moet regelen.

Hoe kom je aan een vertrouwenspersoon?
Een bedrijf kan ervoor kiezen om een eigen werknemer op te leiden tot vertrouwenspersoon of iemand in dienst te nemen die hiervoor speciaal is opgeleid. Dit zie je vooral bij grote(re) bedrijven en dan spreek je van een interne vertrouwenspersoon. Als je een optiekwinkel hebt met een paar mensen in dienst dan is dit meestal geen optie. Een externe vertrouwenspersoon is dan een goede oplossing. Een externe vertrouwenspersoon huur je in of sluit je een (jaar)contract mee af. Je kunt ook kiezen voor een combinatie van beide.

Op zoek naar de juiste persoon voor jouw winkel
Maar, het beroep van vertrouwenspersoon is een vrij beroep. Iedereen mag zich dus ‘vertrouwenspersoon’ noemen. Dat maakt de zoektocht naar de juiste persoon voor jouw winkel lastiger.

Als een vertrouwenspersoon gecertificeerd is dan kan hij of zij zich aansluiten bij de beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De LVV is een beroepsvereniging voor zowel in- als externe vertrouwenspersonen. Alle door LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen worden opgenomen in het beroepsregister. In dit register kun je controleren of een persoon aan de eisen van de certificatieregeling voldoet. zie www.cerp.nl. Zij zijn onafhankelijk en controleren elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt.

Ben je voor jouw bedrijf op zoek naar een externe vertrouwenspersoon? De NUVO is speciaal voor leden een samenwerking aangegaan met Kimberley Wetsteijn van Wetsteijn Consultancy. Kimberley is  gecertificeerd (extern) vertrouwenspersoon en aangesloten bij de LVV. Heb je interesse om kennis te maken, neem contact op met de ledenservice van de NUVO.

Hiernaast stelt ze zich graag aan je voor.

Wie is Kimberly Wetsteijn?

“Mijn naam is Kimberley Wetsteijn, ik ben extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dit mooie werk mag Wetsteijn Consultancy uitvoeren voor verschillende organisaties, van de plaatselijke hovenier met vier man personeel tot overheid, retail en bouwbedrijven met 5000+ medewerkers.
Wat het werk enorm interessant maakt is het werken met de mens, het bijdragen in situaties waar zij vastlopen, dat geeft mij energie. Medewerkers in hun kracht zetten met de juiste ondersteuning, voorbereiding en/of het bieden van een luisterend oor. We wensen allen dat een ieder zich veilig voelt op een integere werkplek en zich durft uit te spreken. Helaas lukt dit niet voor een ieder en ook niet in alle situaties. Zodoende mag ik daar zijn voor u en uw personeel om zorg te dragen dat alle meldingen vertrouwelijk gemeld worden.
Preventief inzetten op een veilige en integere werkplek voor uw personeel en organisatie, daar help ik u graag bij!”

Kijk voor meer informatie op www.wetsteijnconsultancy.nl.