Segmenten

De NUVO is een branchebrede organisatie. Om alle belangen van aangesloten ondernemers zo goed mogelijk te kunnen behartigen, zijn de leden ondergebracht in drie segmenten. De segmentindeling is gerelateerd aan twee criteria: jaaromzet en aantal vestigingen. Elk segment heeft de mogelijkheid om als segment te vergaderen, een vast aantal zetels in het bestuur en een vertegenwoordiger in de Verkiezingscommissie.

Segmentindeling NUVO per 20 november 2017

Segment 1: 4 bestuursleden
Segment 2: 3 bestuursleden
Segment 3: 2 bestuursleden

Segmentvergadering
Ieder segment kan zijn eigen Segmentvergadering organiseren, waarin alle gewone leden uit het segment stemrecht hebben. De Segmentvergadering besluit over onderwerpen die de belangen van de leden van het segment raken. Op de Algemene Ledenvergadering wordt over veel onderwerpen per segment gestemd. Tijdens een Segmentvergadering kan de stem van een segment worden bepaald.

Segmenten in de Verkiezingscommissie
Elk segment kiest een vertegenwoordiger in de Verkiezingscommissie. De Verkiezingscommissie draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de drie segmenten over de organen van de NUVO. Wanneer een vacature ontstaat in het Bestuur, toetst de Verkiezingscommissie alle kandidaten aan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgelegde criteria.