Ereleden

Erelid is de persoon die zich in meer dan bijzondere zin verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en zich bovengemiddeld heeft ingespannen voor de behartiging van de belangen van de vereniging in het bijzonder en de optiekbranche in het algemeen. Een erelid wordt op voordracht van het Bestuur door de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd.

(Artikel 4 lid 4 van de Statuten)

Ereleden

De heer R. Tokkie (erelid sinds november 2021)
De heer R. Renaud (erelid sinds november 2021)
De heer M.B. Asselbergs  (erelid sinds 19 november 2018)
De heer A.W.J.M. Juffermans (erelid sinds 6 november 2006)
De heer G. Koopman (erelid sinds 1 januari 1998)
De heer J. Goud (erelid sinds 4 november 2013)
De heer K. Kortland (erelid sinds 1 juli 2001)
De heer F.J.M. Werrelmann (erelid sinds 1 januari 1998)
De heer K.A. de Vries (erelid sinds 1 november 2004)
De heer C.J.H.R. Gottenbos (erelid sinds 8 november 2010)
De heer J. Goud (erelid sinds 4 november 2013)
De heer R.E.A.J. Kruytzer (erelid sinds 10 oktober 2005)
De heer J. van Rijswijk (erelid sinds 1 november 2004)

De heer W.J. Biessels 
De heer R.C. Boon (erelid sinds 8 november 2010)  
De heer P.J.J.M. Bosch 
De heer W.J. de Bruyne †
De heer J. Grit †
De heer A.J. van Hoof (erelid sinds 6 november 2006) †
De heer H. Uilenbroek †
De heer P.J. van der Woerd †

Leden van verdienste

De heer M. Sijbrants (sinds 18 november 2019)
De heer A.H. Greving (sinds 2 november 2015)

De heer L. Copini †
De heer D.H. Greving †
De heer G.W. Masselman †