Beoordelen

Het is verstandig om regelmatig individuele gesprekken te voeren met uw personeel, waarin u het functioneren van de werknemer binnen het bedrijf bespreekt. Daarbij kunt u afspraken maken over eventuele verbeterpunten van de werknemer. Door de schriftelijke verslaglegging van deze gesprekken en de gemaakte afspraken, bouwt u een dossier op, dat belangrijk is wanneer u wegens onvoldoende functioneren de arbeidsovereenkomst wil beëindigen.