Salarisonderzoek

Wat zijn marktconforme salarissen in de optiekbranche? Een cao is er niet… Toch kun je als NUVO-lid beschikken over een betrouwbare indicatie. Tenminste, als je meedoet aan het NUVO Salarisonderzoek dat de NUVO elk jaar uitvoert onder leden. De resultaten van het salarisonderzoek worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan degenen die zelf aan het onderzoek hebben meegedaan door gegevens aan te leveren.

Wil je deelnemen aan het salarisonderzoek? Neem dan contact op met Lilian Verstegen:
T 088 – 077 11 06
E lve@nuvo.nl

Je ontvangt dan een vragenlijst per mail en een toelichting op de vragenlijst.
Deelnemers aan het onderzoek ontvangen vervolgens de rapportage. Optiekbedrijven die aangesloten zijn bij de salarisdienst van de NUVO, doen – tenzij ze hebben aangegeven daartegen bezwaar te hebben – automatisch mee. Alle salarisgegevens worden vertrouwelijk behandeld. In de rapportage zijn ze niet meer tot een persoon of een zaak herleidbaar.

Heb je interesse in het salarisonderzoek na de sluitingstermijn van het onderzoek? Geen probleem. Je kunt alsnog deelnemen door salarisgegevens naar de NUVO te sturen. Je ontvangt dan de meest recente rapportage en de salarisgegevens van je bedrijf worden meegenomen in het eerstvolgende onderzoek.