Salarisonderzoek

Elk jaar voert de NUVO een salarisonderzoek uit onder haar leden. De resultaten van het salarisonderzoek worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan degenen die zelf aan het onderzoek hebben meegedaan door gegevens aan te leveren.

Wilt u deelnemen aan het salarisonderzoek? Neem dan contact op met Lilian Verstegen:
T 088 – 077 11 06
E lve@nuvo.nl

U ontvangt dan een vragenlijst per mail en een toelichting op de vragenlijst.
Deelnemers aan het onderzoek ontvangen vervolgens de rapportage. Optiekbedrijven die aangesloten zijn bij de salarisdienst van de NUVO, doen – mits zij geen bezwaar hebben – automatisch mee. Alle salarisgegevens worden vertrouwelijk behandeld. In de rapportage zijn ze niet meer tot een persoon of een zaak herleidbaar.

Heeft u interesse in het salarisonderzoek na de sluitingstermijn van het onderzoek, dan is dat geen probleem. U kunt alsnog deelnemen door salarisgegevens naar de NUVO te sturen. U ontvangt dan de meest recente rapportage en uw gegevens worden meegenomen in het eerstvolgende onderzoek.