Wat doet een low-visionspecialist

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden van een low-visionspecialisten.

Een low-visionspecialist onderzoekt de ogen van een slechtziende en inventariseert de wensen van de slechtziende. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en de inventarisatie adviseert een low-visionspecialist één of meerdere hulpmiddelen die het uitvoeren van de gewenste activiteiten weer beter mogelijk maken. Vaak worden deze hulpmiddelen op maat voor de slechtziende gemaakt.

Wanneer een slechtziende baat heeft bij het hulpmiddel en het wenst aan te schaffen, onderzoekt de low-visionspecialist of de geselecteerde hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar van de slechtziende. Is dit het geval, dan legt de low-visionspecialist zijn advies over de hulpmiddelen voor aan de (behandelende) oogarts van de slechtziende.

In onderstaand filmpje is te zien hoe een low-visionspecialist te werk gaat.