Advies en ondersteuning

Leden kunnen bij de NUVO terecht voor gratis individueel advies en ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Arbeidsrecht
  Wanneer u personeel in dienst neemt, komen er vele aspecten bij kijken. Wat voor een contract biedt u medewerkers aan? Hoe gaat u om met een concurrentiebeding en proeftijd? Maar ook: hoe wijzigt u tussentijds een arbeidsovereenkomst? Hoe ontslaat u een medewerker die niet functioneert? Tevens kunt u gebruik maken van voorbeeld arbeidsovereenkomsten, modelbrieven voor beëindiging met wederzijds goedvinden, voor ontslag tijdens proeftijd en voor een getuigschrift.
 • Consumentenrecht
  Welke rechten en plichten heeft u als ondernemer in het verkoopproces? Welke garantie moet u wettelijk bieden en wanneer mag een klant een verkoop annuleren? Hoe hanteer ik de leveringsvoorwaarden optiekbedrijven en welke voordelen biedt dat aan u en uw klant? U kunt als NUVO-lid gebruik maken van de leveringsvoorwaarden optiekbedrijven en bent aangesloten bij De Geschillencommissie. Wordt een geschil tussen u en een consument bij De Geschillencommissie in behandeling genomen, dan ondersteunt de NUVO u bij het opstellen van uw verweer.
 • Huurrecht
  U huurt een winkelpand of verhuurt het juist. Mag de huur zomaar omhoog? Welke rechten heeft u?
 • Arbeidsomstandigheden en verzuim
  Aan welke arbo-eisen moet een werkplaats voldoen? Is een aansluiting bij een arbodienst nog verplicht? Moet u in uw bedrijf bedrijfshulpverleners hebben en zo ja hoeveel? Welke actie moet u ondernemen wanneer een medewerker zich ziek meldt? Voor leden heeft de NUVO de NUVO Verzuimaanpak opgezet: een compleet pakket waarmee u verzuimbegeleiding en verzuimverzekeringen in één keer kunt regelen. Deze aanpak is afgestemd op de specifieke omstandigheden in de optiekbranche en is erop gericht om medewerkers zo snel als mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen.
 • Arbeidsvoorwaarden
  Er is geen CAO Optiekbedrijven meer, welke loon en overige arbeidsvoorwaarden biedt u uw medewerkers? Wat zijn de gemiddelde salarissen die in de branche betaald worden? U kunt gratis meedoen aan het jaarlijkse Optieksalarisonderzoek en zo de resultaten van dit onderzoek verkrijgen. U kunt gebruik maken van een model bedrijfsreglement om collectieve arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf en huisregels in één keer te regelen en ontvangt jaarlijks richtlijnen voor arbeidsvoorwaarden in de branche.
 • Incasso-ondersteuning
  Heeft u een klant die zijn bril niet komt ophalen of een factuur niet betaalt? Schakel de NUVO in. De NUVO maant uw klant tot twee maal toe. In veel gevallen leidt dit alsnog tot betaling of het ophalen van de bril. Mocht ook de NUVO incassobrief geen effect hebben dan kunt u gebruik maken van de gunstige afspraken die de NUVO voor haar leden heeft gemaakt met Cannock Incasso.

Voor advies en ondersteuning kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de NUVO Ledenservice.