Advies en ondersteuning

Leden kunnen bij de NUVO terecht voor gratis individueel advies en ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Arbeidsrecht
  Wanneer je personeel in dienst neemt, komen er vele aspecten bij kijken. Wat voor een contract bied je je medewerkers aan? Hoe ga je om met een concurrentiebeding en proeftijd? Maar ook: hoe wijzig je tussentijds een arbeidsovereenkomst? Hoe ontsla je een medewerker die niet functioneert? Tevens kun je gebruik maken van voorbeeld arbeidsovereenkomsten, modelbrieven voor beëindiging met wederzijds goedvinden, voor ontslag tijdens proeftijd en voor een getuigschrift.
 • Consumentenrecht
  Welke rechten en plichten heb je als ondernemer in het verkoopproces? Welke garantie moet je wettelijk bieden en wanneer mag een klant een verkoop annuleren? Hoe hanteer ik de leveringsvoorwaarden optiekbedrijven en welke voordelen biedt dat aan jou en jouw klant? Je kan als NUVO-lid gebruik maken van de leveringsvoorwaarden optiekbedrijven en bent aangesloten bij De Geschillencommissie. Wordt een geschil tussen jij en een consument bij De Geschillencommissie in behandeling genomen, dan ondersteunt de NUVO jou bij het opstellen van uw verweer.
 • Huurrecht
  Je huurt een winkelpand of verhuurt het juist. Mag de huur zomaar omhoog? Welke rechten heb je?
 • Arbeidsomstandigheden en verzuim
  Aan welke arbo-eisen moet een werkplaats voldoen? Is een aansluiting bij een arbodienst nog verplicht? Moet je in jouw bedrijf bedrijfshulpverleners hebben en zo ja hoeveel? Welke actie moet je ondernemen wanneer een medewerker zich ziek meldt? Voor leden heeft de NUVO de NUVO Verzuimaanpak opgezet: een compleet pakket waarmee je verzuimbegeleiding en verzuimverzekeringen in één keer kunt regelen. Deze aanpak is afgestemd op de specifieke omstandigheden in de optiekbranche en is erop gericht om medewerkers zo snel als mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen.
 • Arbeidsvoorwaarden
  Er is geen CAO Optiekbedrijven meer, welke loon en overige arbeidsvoorwaarden bied je jouwmedewerkers? Wat zijn de gemiddelde salarissen die in de branche betaald worden? Je kan gratis meedoen aan het jaarlijkse Optieksalarisonderzoek en zo de resultaten van dit onderzoek verkrijgen. Je kan gebruik maken van een model bedrijfsreglement om collectieve arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf en huisregels in één keer te regelen en ontvangt jaarlijks richtlijnen voor arbeidsvoorwaarden in de branche.
 • Incasso-ondersteuning
  Heb je een klant die zijn bril niet komt ophalen of een factuur niet betaalt? Schakel de NUVO in. De NUVO maant jouw klant tot twee maal toe. In veel gevallen leidt dit alsnog tot betaling of het ophalen van de bril. Mocht ook de NUVO incassobrief geen effect hebben dan kun je gebruik maken van de gunstige afspraken die de NUVO voor haar leden heeft gemaakt met Credifixx.

Voor advies en ondersteuning kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met de NUVO Ledenservice.