Contributie 2024

De contributie is gerelateerd aan de omzet en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Contributietabel 2024 (Klik hier: Contributiesysteem 2024)
conform besluit ALV van 27 november 2023

(alle bedragen zijn exclusief btw)