Werkgever

Wat moet in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen? Welke verplichtingen heeft u bij ziekte van uw personeel? Mag u een verzoek om vakantie op te nemen weigeren? En hoe kunt u een werknemer ontslaan? Het is een kleine greep uit de vele vragen waar u als werkgever mee te maken kunt krijgen.

Regelgeving verandert en u wilt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Als ondernemer is het vaak echter onmogelijk om alle ontwikkelingen zelf bij te houden. De NUVO ondersteunt leden die met vraagstukken over personeel zitten. In dit onderdeel van de website is voor leden veel informatie beschikbaar over de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot personeel. Ook hebben wij diverse modeldocumenten gemaakt, bijvoorbeeld voor arbeidsovereenkomsten, ontslag met wederzijds goedvinden, een personeelsreglement en een getuigschrift. Zie hiervoor het menu aan de linkerzijde.