Organisatie

De structuur van de vereniging is vastgelegd in de Statuten van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De leden zijn onderverdeeld in segmenten op basis van omzetgrootte en aantal vestigingen.

Vanuit de segmenten worden bestuursleden gekozen die leiding geven aan de vereniging. Commissies en het verenigingsbureau ondersteunen en adviseren het bestuur bij de uitvoering van de taken. Daarnaast kunnen interessegroepen een aparte sectie oprichten. Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de NUVO.