Bestuur

De leiding van de vereniging berust bij het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit negen personen. Ieder segment kiest zelf zijn vertegenwoordigers in het Bestuur van de NUVO. De voorzitter van het Bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

De zetelverdeling, en daarmee het aantal bestuursleden dat ieder segment kan kiezen, is als volgt:

  • Segment 1: vier bestuursleden
  • Segment 2: drie bestuursleden
  • Segment 3: twee bestuursleden