Optiekonderwijs

Optiekonderwijs is in Nederland in vele vormen te volgen. De NUVO oefent als vertegenwoordiger van het optiekbedrijfsleven invloed uit op het onderwijsprogramma van de optiekopleidingen.

Goed optiekonderwijs is volgens de NUVO de basis voor een gezonde branche. Meer informatie over de diverse opleidingen, opleidingslocaties, subsidiemogelijkheden bij scholing en het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) vindt u via de links in het linkermenu.

Naast het reguliere optiekonderwijs spant de NUVO zich in voor na- en bijscholing onder de naam NUVO Academie. Klik hier voor meer informatie.