Declareren voor NUVO-leden

Declareren voor NUVO-leden
Declaratiesysteem zorgverzekeringen via FAMED, speciaal voor NUVO-leden

Als opticien is service aan uw klant een belangrijk onderdeel van de totale dienstverlening. De NUVO werkt daarom samen met Famed voor de declaratie van zorgvergoeding. Famed zorgt ervoor dat u geen omkijken meer heeft naar het declaratie- en facturatieproces!

Famed zal voor u en voor veel van uw klanten geen onbekende partij zijn. Het bedrijf is sinds 1988 financieel dienstverlener in de zorgsector en heeft haar sporen verdiend met declaratieoplossingen voor diverse soorten zorgverleners.

Famed biedt twee declaratieoplossingen, waarbij u in beide gevallen volledig ontzorgd wordt, immers het debiteurenrisico ligt bij Famed.

  • Optie 1 is simpelweg pinnen in de winkel (contant/pin), u declareert alleen het verzekerde deel via Famed en het geld staat binnen twee weken op uw rekening, het overige bedrag wordt door de klant aan u betaald in de winkel.
  • Optie 2 is voor u gelijk, maar biedt uw klant nét die extra service: uw klant loopt de optiek uit mét nieuwe bril, maar zonder af te rekenen en kan dit doen op een moment dat het hem financieel wat beter uitkomt. Betaling gebeurt achteraf (op rekening) en het gehele inningstraject verloopt via Famed. U bent verlost van zorgen, rompslomp en risico en krijgt ook bij deze vorm de gehele declaratie binnen twee weken gestort. Uw klant mag de rekening binnen 30 dagen betalen, daarnaast kan er kosteloos 21 dagen uitstel van betaling worden aangevraagd, een betalingsregeling worden ingesteld, of krediet worden aangevraagd voor de nieuwe bril of contactlenzen te betalen via de Famed Financiering.

Omdat het gemak van declareren hem voornamelijk zit in de samenwerking tussen systemen heeft het Famed-systeem koppelingen met Apollo CS, Optifile, EyeStore, OS-optiek, Optiek Totaal, WinIPRO en Velo. Voor deze softwarepakketten is er een automatische koppeling gemaakt met het Famed systeem. Als in het optieksysteem van de opticien zowel de klant als het product dat hij/zij wil kopen zijn opgevoerd kan de declaratie automatisch via 1 klik worden aangeboden bij Famed. Er wordt een geautomatiseerd bericht gestuurd naar het CRoV (Controle Recht op Vergoeding) systeem van Famed. Vervolgens worden alle gegevens automatisch ingevuld in het systeem en krijgt u als opticien in het laatste scherm de keuze om alleen het verzekerde deel of het gehele declaratiebedrag over te dragen aan Famed. Daarnaast is het ook mogelijk om te controleren hoe en waar iemand verzekerd is en wat de vergoeding is uit de aanvullende verzekering.

Declareren voor NUVO-leden
Door uw lidmaatschap bij de NUVO krijgt u (een combinatie van) beide declaratie-oplossingen ook nog eens voor een zeer voordelig tarief*!

*Voor het geldende door de NUVO overeengekomen tarief met Famed.

HOME

Contactformulier Famed

Ik ben geïnteresseerd in de declaratieoplossing van Famed/NUVO voor optiekbedrijven en wil daarover graag meer informatie.