Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Voor mensen die al lange tijd in de optiek werkzaam zijn, maar tot nu toe nog geen optiekdiploma’s hebben behaald, is het mogelijk versneld een erkend diploma te behalen. Dit kan door middel van het doorlopen van een EVC-procedure, wat staat voor het Erkennen van Verworven Competenties (EVC). Aangetoonde ervaring, kennis en vaardigheden worden via deze procedure erkend in een Ervaringscertificaat, welke u in kan zetten voor mogelijke vrijstellingen in de opleiding.

1. Advies
Elke procedure start met een vrijblijvend adviesgesprek. Hierin bespreekt u samen met de EVC-adviseur uw ervaring en uw loopbaandoel. De adviseur neemt met u de stappen van de procedure door en kijkt samen met u naar de ervaring die u aan kunt tonen ten opzichte van de kwalificaties in het opleidingsdossier voor de opticien. Indien u aan ten minste 80% van de kwalificaties voldoet, is het zinvol om aan een EVC-procedure te beginnen.

2. Portfoliofase
Wanneer u besluit om te starten met de EVC-procedure, dan ontvangt u inlogcodes voor een online portfolio. In dit portfolio dient u uw ervaring aan te tonen door middel van objectieve bewijzen uit de praktijk en zelfreflectie in de vorm van STARR-verslagen. U beschrijft bijvoorbeeld hoe u klanten helpt en oogmetingen doet. Daarbij voegt u bijvoorbeeld filmpjes toe van oogmetingen die u uitvoert, verslagen van functioneringsgesprekken, bestellijsten en notulen van het teamoverleg. Op deze manier toont u per kwalificatie op meerdere manieren aan wat uw ervaring is. U wordt tijdens deze fase begeleid door een portfoliobegeleider.

3. Beoordeling
Na ongeveer twee maanden dient u het portfolio af te ronden, zodat deze beoordeeld kan worden door een deskundige assessor. Tijdens het assessmentgesprek dat hierop volgt, krijgt u de gelegenheid om verder over het portfolio en uw ervaring door te praten. De assessor beoordeelt na afloop per werkproces of u voldoende ervaring heeft aangetoond om dit werkproces te erkennen.

4. Afsluiting
Na het doorlopen van het EVC-traject ontvangt u een Ervaringscertificaat. Daarin onderbouwt de assessor welke werkprocessen u erkend krijgt.

5. Diplomering
Na het behalen van het Ervaringscertificaat wordt er door de examencommissie van de onderwijsinstelling gekeken op welke deelpunten er nog scholing moet plaatsvinden om het beoogde diploma te behalen. In alle gevallen dient u een aantal niveautoetsen te behalen om te kunnen diplomeren, voor Engels, Nederlands en rekenen. Afhankelijk van het resultaat in uw Ervaringscertificaat kan het daarnaast zijn dat er nog werkprocessen open staan, waarvoor u dan een voorstel ontvangt voor een maatwerkscholingsaanbod.

6. Kosten
Een EVC-traject kost € 1.775,- en duurt ongeveer drie maanden. De examens voor Nederlands, Engels en Rekenen bedragen bij elkaar € 550,- en het verzilveren van een diploma kost € 350,-. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Voor alle optiekopleidingen exclusief optometrist voert het Deltion College namens alle optiekscholen in Nederland de EVC-procedures uit.

Meer informatie?
Expertisecentrum EVC-Deltion College
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle
Telefoon 038 – 850 30 96
E-mail evc@deltion.nl