Wie doet wat binnen het optiekbedrijf?

In de notitie ‘Oogzorg in het Optiekbedrijf’ bieden organisaties NUVO, OVN en ANVC helderheid welke diensten en deskundigheid van de diverse beroepsbeoefenaren in het optiekbedrijf verwacht kunnen worden. En welke verwijsafspraken kunnen bijdragen aan veilige, zinnige en zuinige oogzorg.

Samen werken aan goede oogzorg
Hoe kunnen professionals in het optiekbedrijf veilige, zinnige en zuinige oogzorg bieden?  De samenwerkende organisaties hebben dit vertaald naar vier concrete doelstellingen:
1. oogzorgtaken en kwaliteit in het optiekbedrijf transparant en eenduidig maken voor cliënten en voor andere zorgverleners;
2. routing en verwijzingen van cliënten efficiënter en doelmatiger organiseren;
3. duidelijke communicatie aan cliënten en andere zorgverleners over de zorgvragen waarmee ze terecht kunnen bij de verschillende professionals in de optiekbedrijven;
4. knelpunten benoemen in de organisatie van de oogzorg in het optiekbedrijf en oplossingen hiervoor aandragen.
Vanuit deze insteek ligt de focus in dit document op de oogzorgprofessionals in het optiekbedrijf. Voor goede en veilige oogzorg is vanzelfsprekend nauwe samenwerking nodig met andere disciplines, bijvoorbeeld de oogarts, huisarts, revalidatie-instellingen voor slechtzienden en optometristen die werken in andere settings.

Toegangs- en verwijscriteria van en naar het optiekbedrijf
In de notitie is een overzichtelijk stroomschema opgenomen met daarin de klachten waarvoor cliënten terecht kunnen bij de opticien, contactlensspecialist of optometrist. Dit schema is bruikbaar voor huisarts en andere aanpalende beroepsgroepen in de eerste lijn, of voor triage in de optiekzaak door getraind balie- of winkelpersoneel. Uit oogpunt van veilige, zinnige en zuinige zorg kan de zorgvraag of klacht van de cliënt aanleiding zijn voor de opticien, contactlensspecialist of optometrist om te verwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar binnen of buiten het optiekbedrijf. In verschillende tabellen zijn deze verwijscriteria in detail uitgewerkt.

Klik hier voor het volledige document.