Criteria verkiezing beste optiekstudent

Elke optiekschool kan tot uiterlijk 1 juni van elk jaar maximaal één eindexamenkandidaat aandragen bij de NUVO. De school verzorgt de aanlevering van documenten en/of ander materiaal op basis waarvan de beoordeling kan plaatsvinden zoals cijferlijst, motivering door school en werkgever en werkstuk/presentatie. Bij de beoordeling wordt niet alleen gekeken naar de cijferlijst maar ook of de leerling zich constructief en prettig heeft opgesteld richting docenten, medeleerlingen en leerbedrijven. Ook wordt gekeken in hoeverre de leerling voor de optiek relevante extra activiteiten heeft gedaan.