Verzuim verlagen: tien tips

Verzuim verlagen: tien tips
Hoe houdt u uw verzuim laag?

Verzuim verlagen: tien tips van de NUVO-Verzuimdienst*

  1. Meld alle zieken. Ook al is het maar één dag. Alleen zo houdt u overzicht en kunt u zich baseren op feiten. Met het internetsysteem VerzuimExpert van de NUVO-Verzuimdienst kunt u alles bijhouden en krijgt u ook automatisch de taken die moeten gebeuren, zonder papierwinkel.
  2. Vraag bij elke verzuimmelding door. Wat is er aan de hand? Wat kan er nog wél? Zit er iets achter waarmee de medewerker geholpen kan worden? Ga niet in discussie over de vraag of iemand wel of niet ziek is. Zeg het wel eerlijk als u het niet vertrouwt en waarom u dat vindt.
  3. Zelf oppakken, maar op tijd deskundige inschakelen. U kunt heel veel zelf, vaak veel meer dan u denkt. Maar weet wel op tijd een deskundige als uw verzuimcoach van de NUVO-verzuimdienst in te schakelen als het moeilijk gaat worden. Daar zijn ze voor, u loopt geen onnodige risico’s én het kan u heel veel kosten besparen. Wees blij dat u nooit een echte deskundige op verzuimgebied zult worden, want dan zit er iets niet goed!
  4. Naar privézaken vragen mag, dus doe dat! Wel is het zo dat medewerkers niet verplicht zijn u hierop antwoord te geven. Als u het doet met de intentie te helpen en het verzuim te verkorten, dan zal dit zeker gewaardeerd worden en zijn werknemers (mits er vertrouwen is) vaak heel open. Dan kan er ook samen gewerkt worden aan oplossingen.
  5. Activeren is heel belangrijk. Verzuimende medewerkers die thuis zitten worden daar niet beter van. Misschien in een ernstige situatie kan maximaal twee weken rust noodzakelijk zijn, maar daarna is activeren en contact houden heel belangrijk. Dat geldt voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Al komt iemand elke week een keer koffiedrinken, dan is dat al een begin. Misschien kan de medewerker bij een andere werkgever wél iets doen. Probeer dat dan te regelen, desnoods op uw kosten.
  6. Zet zonodig een effectieve interventie in. Als er langdurig verzuim dreigt, overleg dan altijd met de NUVO-verzuimdienst over de mogelijkheid interventies (bijvoorbeeld rugschool, psychologische of bedrijfsmaatschappelijke hulp) in te zetten. De NUVO-verzuimdienst weet welke interventies effectief zijn en snel helpen. Doe het overleg met uw verzuimcoach voordat iemand naar de fysiotherapeut of de psycholoog om de hoek gaat via de reguliere gezondheidszorg. Dit lijkt goedkoop, maar is vaak duurkoop door eindeloze niet effectieve behandelingen.
  7. Sneller naar andere werkgever. Zit het er uiteindelijk toch in dat iemand niet meer in het eigen werk terug zal komen, ga dan in overleg met de NUVO-Verzuimdienst al snel in het eerste ziektejaar op zoek naar een aangepaste functie bij u zelf of bij een andere werkgever. Vaak wordt hier veel te laat mee begonnen. Als u dit snel doet in het eerste ziektejaar kan er veel geld mee bespaard worden en uw werknemer veel ellende. Het kan zelfs de moeite waard zijn even mee te betalen of iemand tegen een beperkt bedrag tijdelijk op proef te detacheren.
  8. Wees betrokken bij uw medewerkers en praat geregeld met ze. Zo vang je vaak al signalen op als iemand nog niet ziek is en dan al kan de NUVO-Verzuimdienst ingeschakeld worden. Handel als er al verzuim is niet alleen uit controle-overwegingen, maar uit echte belangstelling. Dat werkt veel beter en maakt mensen gemotiveerd. Maakt iemand er echt een potje van, wees dan gerust streng en hard en pas desnoods een loonsanctie toe.
  9. Werkomstandigheden verbeteren. Hou in de gaten of er geen omstandigheden zijn die maken dat mensen uitvallen. De belangrijkste oorzaak van verzuim (blijkt echt zo te zijn!) is de leidinggevende zelf. Echter, ook ongunstige werkomstandigheden, te hoge werkdruk of de privésituatie van mensen kunnen ziekmakend zijn. Dan is het goed te bezien of er wat aan te doen is. Een preventiescan of risico-inventarisatie zijn hierbij een goed hulpmiddel.
  10. Samen = win-win! Benadruk bij uzelf en uw medewerkers dat verzuim samen en goed oppakken voor beiden een win-winsituatie oplevert. De nieuwe WIA-wetgeving die voor de WAO in de plaats is gekomen is voor beiden een financiële ramp als het echt na twee jaar zo ver zou komen. Zorg als het even kan ervoor dat dat niet gebeurt. Overweeg ook zeker om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De NUVO-verzuimdienst zal u graag informeren.

*De NUVO-verzuimdienst wordt uitgevoerd door De Arbodienst (voorheen Blij Werkt) in opdracht van de NUVO.

HOME