Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens niet opgenomen in Register

Houten, 10 februari 2022 – Vandaag heeft de NUVO bericht ontvangen van het Zorginstituut Nederland: de Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens wordt niet opgenomen in het Register. Een teleurstellend bericht voor de optiekbranche. Deze beslissing is genomen omdat onder andere partijen als Hans Anders en GrandVision (Pearle en EyeWish) de Kwaliteitsstandaard niet willen ondersteunen. De uitspraak is dus niet gebaseerd op basis van de inhoud van de Kwaliteitsstandaard.

Achtergrond
In 2015 heeft de NUVO het initiatief genomen om de Kwaliteitsstandaard Oogmeting voor Opticiens te ontwikkelen, gevolgd door eenzelfde standaard voor de contactlensmeting/aanpassing en het optometrisch onderzoek. Alle relevante oogzorgpartijen zijn betrokken geweest bij het opzetten hiervan en hebben de Kwaliteitsstandaard ondertekend.  Primair betrokkenen zijn de Oogvereniging (cliëntenperspectief), ANVC (contactlensspecialisten), OVN (optometristen), NVvO (orthoptisten), SOESV (mbo-opleidingen), Hogeschool Utrecht (hbo-bachelor opleidingen optometrie en orthoptie), het NOG (oogartsen) en de NUVO. Secundair betrokken partijen zijn het NHG (huisartsen), en ZN (zorgverzekeraars).

Toetsingskader
Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft de aangeboden Kwaliteitsstandaard getoetst aan de criteria van het Toetsingskader. Het ZiN heeft de NUVO verzocht om de Kwaliteitsstandaard voor te leggen aan GrandVision (Pearle, Eyewish), Orangelight (Eyelove), UFON (Hans Anders en Eyes & More) en Ace & Tate. Uit de ontvangen reacties blijkt dat deze partijen niet akkoord gaan met de Kwaliteitsstandaard. Het ZiN stelt als voorwaarde dat ‘relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van afgezien’. Dit betekent dat de aangeboden Kwaliteitsstandaard niet wordt opgenomen in het Register.

Reactie vanuit de NUVO
NUVO-directeur Bas de Nes is teleurgesteld dat de Kwaliteitsstandaard niet volledig wordt ondersteund door de genoemde partijen. “Het is onbegrijpelijk omdat het hier over de kwaliteit van de branche gaat. Het beschrijven van de verschillende modules, de onderlinge samenhang, het wetenschappelijk toetsen van de modules en het toetsen aan de praktijk en opleiding was een behoorlijke klus. We zijn ervan overtuigd dat de Kwaliteitsstandaard iets toevoegt voor de optiek, maar helaas denken niet alle partijen daar zo over. Wij denken dat een Kwaliteitsstandaard juist voor een goed imago voor de hele markt zorgt.”

Ondanks dat de Kwaliteitsstandaard niet in het Register wordt opgenomen, gaat de NUVO er wel mee verder. “Het wordt onderdeel van het keurmerk van de NUVO”, aldus Bas de Nes. “Aangezien de Kwaliteitsstandaard wel is ondertekend door alle oogzorgpartijen in Nederland, zullen wij het NUVO Keurmerk ermee versterken. Daarnaast gaan we de Kwaliteitsstandaard gebruiken in onze lobby bij de overheid.”

Waarom de Kwaliteitsstandaard?
De NUVO heeft het initiatief genomen om te komen tot de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden binnen de oogzorg. Een opticien moet minimaal een mbo-4 opleiding hebben afgerond. Er worden metingen verricht zodat een klant goed en comfortabel ziet. Een goede oogmeting is een belangrijke schakel in de oogzorg: indien nodig moet de opticien kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de optometrist, huisarts, oogarts of orthoptist. De kwaliteitsstandaard bestaat uit vijf kwaliteitsmodules: Anamnese, Visus en Refractiebepaling, Additionele Metingen, Binoculaire Spierbalans en Geven van Advies.

In juni 2015 heeft de NUVO alle betrokken partijen voor het eerst bij elkaar geroepen om te peilen of er draagvlak was voor de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaarden. In 2018 diende de NUVO de eerste versie in bij het Zorginstituut Nederland. Het ZiN gaf toen aan dat er nog andere partijen (niet NUVO-leden) betrokken moesten worden. Ook het perspectief van de cliënt vergde nog wat aandacht. Een kwaliteitsinstrument dat in het Register is opgenomen, heeft een bindende status. Daarom is het noodzakelijk dat alle relevante partijen vanuit het perspectief van de cliënt betrokken zijn bij de ontwikkeling en aanbieding van een kwaliteitsstandaard.