Stichting MORI

MORI is een Stichting die niet verbonden is aan enige regering en niet gecommitteerd aan een politieke overtuiging met een doelstelling om oogzorg, blinden, slechtzienden en visueel gehandicapten te ondersteunen.

De Stichting benadrukt zelfredzaamheid door het ter beschikking stellen en/of leveren van medicijnen, uitrusting en instrumentarium, het ondersteunen van initiatieven door het verlenen van service, advies en begeleiding in het veld van oogkunde, zowel klinieken als onderzoek, dit naast maatschappelijke ondersteuning van blinden en visueel gehandicapten om een plaats in de maatschappij te verwerven, bijvoorbeeld in de vorm van (betaald) werk.

Het werk van MORI is erop opgericht de kwaliteit van oogzorg te verbeteren. Samenwerking met regionale, nationale en internationale instellingen die hierbij ondersteunend kunnen zijn is een nadrukkelijke doelstelling. Dit kan vorm krijgen in gezamenlijke projecten (zowel hulpverlening, onderzoek als informatie-uitwisseling). Terreinen waarin zich e.e.a. zou kunnen afspelen zijn o.a. diabetes en diabetic retinopathy, neuro-ophtmalmology, paediatric ophtmalmology en visual (optical) rehabilitation. Dit zowel op plaatselijk niveau in Nederland als internationaal, met een nadruk op ontwikkelingslanden. MORI heeft activiteiten in Bosnië Herzegovina, Marokko en Ghana en mogelijkheden om in Mauretania en Nigeria te starten met projecten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting MORI.