Stichting Focus Twee

De Stichting Focus Twee zet zich in samenwerking met een aantal oogartsen uit Zeeland op geheel vrijwillige basis in voor mensen met een oogheelkundige aandoening in ontwikkelingslanden, met name in Burkina Faso in West-Afrika.

Zo’n twee keer per jaar reist een team specialisten af naar Afrika, om daar in een periode van twee weken ruim 100 operaties uit te voeren en voorlichting te geven. De oogartsen van de Stichting worden tijdens de operaties geassisteerd door lokale artsen en verpleegkundigen, zodat deze in de praktijk leren hoe met eenvoudige ingrepen ernstige oogkwalen kunnen worden behandeld.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Focus Twee.