Sectorplan Optiek: Het protocol om veilig te werken in het optiekbedrijf

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn er routines en richtlijnen van belang voor de gezondheid van de klanten en medewerkers. De veiligheid van onze klanten en onze medewerkers staat centraal en voorop bij alles wat wij doen. Daarom werd op 16 maart 2020 het protocol “Sectorplan Optiek” opgesteld door de NUVO, Centrop, Optitrade, GrandVision Benelux (UFON), Hans Anders Retail Group (UFON), en ANVC.

In de persconferentie van 15 februari j.l. heeft de overheid aangekondigd dat de meeste coronamaatregelen per 25 februari afgeschaft worden. Daardoor kan het sectorplan in de koelkast en indien nodig weer gebruikt worden. Wel adviseert de overheid om een aantal basisregels in acht te nemen. Het coronavirus is immers wel aanwezig. In aansluiting op deze basisregels ten aanzien hygiëne en beperking van verdere verspreiding van het virus adviseren wij het volgende.

Adviezen:

  • Was vaak je handen
  • Houdt zoveel mogelijk afstand
  • Medewerkers dragen een mondkapje in de oogmeetruimte
  • Zorg voor voldoende ventilatie
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Informeer regelmatig naar de gezondheid van je medewerkers
  • Bij klachten blijf je thuis
  • Doe een zelftest

Bij vastgestelde corona ga je in quarantaine. Kijk op de website van de GGD voor de actuele quarantaine duur en regels wanneer je in de buurt bent geweest bij een besmette persoon.

Sectorplan Optiek update per 29 november 2021 (niet meer van toepassing)

De protocollen zijn mede tot stand gekomen na afstemming met de ANVC, Centrop en Optitrade.