Vacature en voldoe je aan de voorwaarden? Doe mee!

Sinds vorig jaar is het mogelijk om deelcertificaten mbo optiek te halen. De geïnteresseerde loopt drie maanden stage bij een optiekbedrijf, volgt vakken op school en sluit de periode af met een deelcertificaat op mbo-niveau. Een mooie stap voor de optiekbranche, gezien het toenemende personeelstekort. Een samenwerkingsverband tussen de SBB, de NUVO, de optiekscholen en het UWV maakt dit traject extra aantrekkelijk. Vanuit UWV is er nu voor gekozen om de volledige scholingskosten voor de WW-deelnemers van € 1495,- (exclusief BTW en inclusief alle lesmaterialen en herexamen) te financieren in plaats van co-financiering.

Dit betekent dat er voor een deelnemende optiekondernemer geen kosten voor de opleiding zijn. In het vorige traject waren die kosten nog 50%. Hiertoe werd besloten om het administratief gemakkelijker te maken voor ondernemers. UWV zal per werkzoekende de mogelijkheid bekijken of de werkzoekende in aanmerking komen voor het scholingsbudget.

De opleidingskosten worden vergoed door het UWV als de werkgever voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Werkgever is een erkend leerbedrijf.
  • De afspraken worden vastgelegd in een praktijkovereenkomst (POK) (werkgever, onderwijs en deelnemer).
  • De werkgever geeft voorafgaand aan de stage een schriftelijke baangarantie af. Hiermee geeft de werkgever aan dat bij het succesvol doorlopen van het mbo certificaat de deelnemer een arbeidsovereenkomst ontvangt voor minimaal 6 maanden voor minimaal 24 uur per week incl. aanvang salaris. Als de studieresultaten of de motivatie onvoldoende zijn, stopt de opleiding en volgt er geen arbeidsovereenkomst.
  • De werkgever sluit een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af voor de duur van de opleiding.
  • Tijdens de opleidingsperiode worden de reiskosten tussen woonplaats en opleiding/stage door de werkgever aan de kandidaat vergoed.

Heb je een vacature? Het mbo deelcertificaat is een van de mogelijkheden om deze vacature te vervullen. Meld je vacature aan bij ons info@nuvo.nl. We helpen je graag verder.