Volledige vergoeding WW-deelnemers deelcertificaat

Sinds vorig jaar is het mogelijk om deelcertificaten mbo optiek te halen. De geïnteresseerde loopt drie maanden stage bij een optiekbedrijf, volgt vakken op school en sluit de periode af met een deelcertificaat op mbo-niveau. Een mooie stap voor de optiekbranche, gezien het toenemende personeelstekort. Een samenwerkingsverband tussen de SBB, de NUVO, de optiekscholen en het UWV maakt dit traject extra aantrekkelijk. Vanuit UWV is er nu voor gekozen om de volledige scholingskosten voor de WW-deelnemers van € 1495,- (exclusief BTW en inclusief alle lesmaterialen en herexamen) te financieren in plaats van co-financiering.

Dit betekent dat er voor een deelnemende optiekondernemer geen kosten zijn. In het vorige traject waren die kosten nog 50%. Hiertoe werd besloten om het administratief gemakkelijker te maken voor ondernemers. UWV zal per werkzoekende de mogelijkheid bekijken of de werkzoekende in aanmerking komen voor het scholingsbudget. Voorwaarde: de opleiding moet leiden tot een erkend diploma of certificaat en de opleider moet door UWV gecontracteerd zijn.

Er is sprake van een noodzaak tot het volgen van scholing als aan alle navolgende vereisten is voldaan:

  • de scholing is arbeidsmarktrelevant én
  • de duur van de scholing overschrijdt niet het daarvoor gestelde maximum
  • de uitkeringsgerechtigde is schoolbaar.

er is sprake van een baanintentie of baangarantie.

Meer over dit traject lees je hier.