Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

4 mei 2023 – Tweemaal per jaar worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast: op 1 januari en op 1 juli. Per 1 juli 2023 zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon verhoogd. Ook de bedragen voor BBL-leerlingen zijn gewijzigd. Klik hier voor meer informatie.