TOGS-gift van 4000 euro is belastingvrij

De eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) wordt vrijgesteld van belastingheffing. Dat staat in het beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis.

Verschillende NUVO-leden vroegen ons de afgelopen dagen of de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,– in het kader van de TOGS-regeling tot de winst van je onderneming zou behoren. In dat geval zou het voor een deel een sigaar uit eigen doos zijn: je zou er weer belasting over moeten betalen. Dat is niet de bedoeling: het is een échte gift. In het pakket Belastingplan 2021 zal met terugwerkende kracht worden geregeld dat de ‘TOGS-compensatie’ niet tot de winst behoort.