Terug van weggeweest: deeltijd HBO Optometrie

Vanaf het studiejaar 2021 start de Hogeschool Utrecht met een HBO-deeltijdstudie Optometrie. Daarmee gaat een veel gehoorde wens vanuit de optiekbranche in vervulling. De NUVO heeft lang geijverd voor het herstel van de mogelijkheid voor opticiens om werk en studie te combineren.

Volgens de Hogeschool Utrecht zal de deeltijdvariant van de studie Optometrie in het eerste studiejaar meer vakken omvatten dan alleen de propedeuse (1e jaar voltijd). De ontwikkeling van materiaal is inmiddels ter hand genomen.

De Hogeschool hecht aan optimale omstandigheden voor deeltijdstudenten om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. Zo moet een student minimaal 16 uur per week werkzaam zijn in een relevante werkomgeving, moet hij minstens 4 uur per week in staat gesteld worden te kunnen werken aan de competenties, moeten er diagnostische farmaca gebruikt worden en moet er op de werkplek van de student voor minstens 60 procent van de tijd een optometrist aanwezig zijn. De studie is toegankelijk voor kandidaten met vooropleiding MBO-4 optiek of contactlensspecialist, MBO-4 TOA of HBO Orthoptie. Ook moeten zij na hun afstuderen minstens twee jaar relevante werkervaring hebben opgedaan.