Salarisonderzoek optiek 2021

Betaal ik mijn personeel te weinig of juist te veel? Ik wil een opticien aannemen; wat is een redelijk salaris? Een cao is er niet… Toch kun je als NUVO-lid beschikken over een betrouwbare indicatie. Tenminste, als je meedoet aan het NUVO Salarisonderzoek Optiek 2021. Het salarisonderzoek voert de NUVO elk jaar uit onder leden. De resultaten van het salarisonderzoek worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan degenen die zelf aan het onderzoek hebben meegedaan door gegevens aan te leveren.

Wil je deelnemen aan het salarisonderzoek?
Neem dan contact op met Lilian Verstegen:
T 088 – 077 11 06
lve@nuvo.nl

Optiekbedrijven die aangesloten zijn bij de salarisdienst van de NUVO, doen – tenzij ze hebben aangegeven daartegen bezwaar te hebben – automatisch mee. Alle salarisgegevens worden vertrouwelijk behandeld. In de rapportage zijn ze niet meer tot een persoon of een zaak herleidbaar.