NOW voor tijdelijke werknemers

Naar verwachting gaat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW) in op maandag 6 april. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Hoe zit het als je tijdelijk personeel in dienst hebt?

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. De aanvraag voor de NOW gaat via het UWV. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf maandag 6 april 2020 bij een digitaal loket van het UWV via www.uwv.nl een aanvraag indienen.

Voor de NOW-aanvraag is geen eHerkenning nodig, wel het loonheffingennummer. Lees hier meer over het verschil tussen NOW en TOGS.

Geldt de NOW ook voor tijdelijk personeel?
Ja, deze geldt ook voor tijdelijk personeel zolang het contract loopt. Ook als je van plan bent om een tijdelijk contract te verlengen of iemand in vaste dienst aan te nemen. Indien het contract afloopt en niet meer voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt verlengd, valt dit niet meer onder de doelstelling van de regeling (behoud van werkgelegenheid). Dan kan het zijn dat de overheid dit achteraf beoordeelt als een ten onrechte verstrekte subsidie.

Eindigt een tijdelijk contract nog steeds automatisch?
Een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) eindigt van rechtswege na afloop van de contractperiode. Je moet de werknemer wel tijdig (1 maand van te voren bij contracten van 6 maanden of langer) op de hoogte brengen dat het contract wordt beëindigd.

Mag je dan voor andere personeelsleden met een vast contract NOW aanvragen?
Ja, dat kan. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor degene die nog in dienst zijn en waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, terwijl er geen omzet tegenover staat. Klik hier voor aanvragen NOW en de voorwaarden.

Meer updates lezen?
Klik hier voor het huidige protocol (update 26 maart)
Klik hier om meer te lezen over de toelichting NOW, TOGS & eHerkenning
Klik hier om meer te lezen over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud