Update 17 april: toelichting NOW, TOGS, eHerkenning aanvragen

Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, waaronder opticiens, kunnen tegemoetkoming aanvragen. Gisteren plaatsten we daarover al een update. Op 31 maart 2020 heeft de Rijksoverheid de NOW-regeling volledig gepubliceerd. We kregen enkele vragen in onze mailbox waar we graag antwoord op geven. Bijvoorbeeld: hoe zit het met eHerkenning? En hoe zit met de 4000 euro: is dit per filiaal?

Wat is nu eigenlijk NOW en TOGS? 
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. De aanvraag voor de NOW gaat via het UWV. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf maandag 6 april 2020 bij een digitaal loket van het UWV via www.uwv.nl een aanvraag indienen.

Voor de NOW-aanvraag is geen eHerkenning nodig, wel het loonheffingennummer.

Wat is TOGS?
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Je komt in aanmerking voor de als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. De optiek is daar inmiddels aan toegevoegd: daarover lees je hier meer.

De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan met een eigen DigiD-inlog of met eHerkenning niveau 1.

Hoe zit het als mijn privé- en werkadres gelijk zijn (winkel aan huis)?
Een tijd lang was er geen goed nieuws voor ondernemers van wie het zakelijk adres hetzelfde is als het privé-adres. Daar is deze week verandering in gekomen. Als de vestiging fysiek is afgescheiden van de privéwoning en er sprake is van een eigen opgang of toegang, dan kun je ook in aanmerking komen voor de TOGS, een bedrag van €4000,-. Het is van belang om voor de aanvraag bewijsstukken mee te sturen.

Wat Rijksoverheid zegt: “Je verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres, of je verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van de privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.”
Je kunt hier de TOGS aanvragen.

Hoe vraag ik eHerkenning aan? Wat is eHerkenning?
eHerkenning is de manier van inloggen voor ondernemers die lijkt op DigiD. eHerkenning is niet gratis en heeft verschillende niveaus van betrouwbaarheid: eH1, eH2, eH2+, eH3 en eH4. Via de website van eHerkenning moet je een e-herkenningsmiddel niveau 1 aanvragen. Meer over de aanvraagprocedure lees je op de website van de Rijksoverheid.

Is de aanvraag van de laatste compensatie per BV/KvK-nummer onderneming of per vestiging?
De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging geldig. Let op: wanneer er vestigingen in een aparte BV zijn met ieder een eigen Kamer van Koophandel nummer, dan heeft elk vennootschap recht op €4.000.

Zijn er nog andere overheidsmaatregelen?
Naast de TOGS zijn er nog andere overheidsmaatregelen afgekondigd om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Klik hier voor een overzicht van de regelingen.