Tegemoetkoming coronaschade nu ook voor optiekondernemers!

De TOGS, een regeling voor tegemoetkoming omzetderving door coronavirus, geldt ook voor opticiens. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde een lijst van ‘ondernemers van wie de hoofdactiviteit overeenkomt’ met een van de erin genoemde codes uit de Standaard BedrijfsIndeling (SBI). Deze lijst is op dinsdag 31 maart aangevuld. De optiek staat er nu ook op. 

De NUVO heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor gepleit dat ook de optiek alsnog in aanmerking komt voor de TOGS-regeling. Met succes: de overheid heeft deze signalen ter harte genomen.
Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren voorziet in een eenmalige gift van 4000 euro als tegemoetkoming in de omzetderving als gevolg van het Coronavirus. Optiekondernemers kunnen op deze webpagina hun aanvraag doen.

Wat is SBI?
SBI staat voor standaard bedrijfsindeling. Het wordt onder andere door het CBS gebruikt voor statistische doeleinden. Ook voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt de indeling gebruikt om aan te duiden dat het gaat om onder andere winkels in de non-food, die door de 1,5 meter afstand houden, getroffen worden. Bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel wordt de SBI-code genoteerd.

SBI-code van optiekzaken
Verreweg de meeste optiekzaken hebben de SBI-code 47782 (winkels in optische artikelen). Die komen als ze voldoen aan de voorwaarden in aanmerking voor TOGS. Optiekzaken die ingeschreven staan als vervaardigen van medische hulpmiddelen (SBI-codes beginnend met 325) vallen niet onder TOGS.  Ook groothandel valt niet onder de regeling.

Wat te doen als je wel een optiekwinkel hebt maar niet de goede SBI-code door een foute inschrijving in de KvK?
Optiekzaken die niet de goede SBI-code hebben kunnen zich hier melden.

Kom ik dan wel in aanmerking voor TOGS?
Dat hoeft niet, er gelden naast de juiste SBI-codes nog andere voorwaarden.


 

Naast de TOGS zijn er nog andere overheidsmaatregelen afgekondigd om bedrijven door de coronacrisis te helpen. Klik hier voor een overzicht van de regelingen.