NOW-regeling ook voor BBL-leerlingen en stagiairs

Ook BBL-leerlingen en stagiairs tellen mee voor de bepaling van de hoogte van de NOW-tegemoetkoming. Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een beroep doen op deze tijdelijke noodmaatregel.

De Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW) biedt een substantiële tegemoetkoming waarmee je zowel werknemers met een vast contact als met een flexibel contract kunt doorbetalen. De regeling geldt óók voor bbl-studenten en stagiairs met een arbeidsovereenkomst. Over stagevergoedingen en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.