Introductie Geschilleninstantie Pensioenfondsen

De Pensioenfederatie heeft een onafhankelijke geschilleninstantie opgezet. Deelnemers aan pensioenregelingen bij pensioenfondsen kunnen vanaf nu met hun klachten terecht bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).

GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Alle pensioenfondsen in Nederland zijn bij het GIP aangesloten. De geschilleninstantie is onafhankelijk.