Deeltijdopleiding Optometrie meer dan welkom

Een eventuele terugkeer van de deeltijdopleiding Optometrie zou vanuit de optiekbranche van harte worden toegejuicht. Dat blijkt uit een enquête van de Hogeschool Utrecht.

De enquête werd gehouden in oktober 2018. Met de resultaten wilde de opleiding bij het College van bestuur van Hogeschool Utrecht aantonen dat er behoefte is aan een deeltijdvorm van de opleiding Optometrie.

Hoge respons
Bijna duizend vakgenoten namen de moeite om mee te doen aan de enquête. Dat is een enorme respons: marktonderzoeken als deze leveren gewoonlijk niet meer dan 300 reacties op. Uit de enquête blijkt verder dat 87% van de respondenten de voltijdvariant van de opleiding kent. Tegelijkertijd geeft 70% aan dat voltijd voor hen geen optie is. De relevante werkervaring van de respondenten is groot: meer dan 64% is langer in de branche werkzaam dan 5 jaar. De meesten geven aan zo snel mogelijk te willen beginnen, als de deeltijdopleiding eenmaal beschikbaar zou komen.

Werkgevers
Uit opmerkingen die binnen de enquête gemaakt zijn en de reacties die naderhand nog binnenkwamen blijkt dat niet alleen werknemers het fijn zouden vinden om Optometrie naast hun werk te kunnen studeren: ook bij veel werkgevers bestaat behoefte aan de mogelijkheid van een deeltijdopleiding.

Keuzemogelijkheden
De enquête geeft minder duidelijkheid over de inrichting van een eventuele deeltijdopleiding Optometrie. Moet het mogelijk zijn om zelf te kiezen uit de modules om die te kunnen stapelen tot een volledige opleiding? Of is er meer behoefte aan een volledig uitgestippeld pad? De stemmen van de respondenten staken hier met 50/50. Met het oog op toegankelijkheid van de opleiding en de balans tussen werk, studie en privé is het vermoedelijk de beste optie om in losse modules te gaan ontwerpen en daarin een vaste routing aan te geven. Daarmee komen beide groepen voldoende aan hun trekken.

Nog niet komend studiejaar
“De intentie om een flexibel deeltijdprogramma op te starten is er zeker”, zo zegt de Hogeschool Utrecht, “maar in het studiejaar 2019/2020 zal dat zeker nog niet lukken. Een start in het studiejaar 2020/2021 zal al een hele uitdaging zijn.”