Centrop organiseert inkoopdag

Maandag 28 maart 2022 organiseert Centrop een inkoopdag exclusief voor leden en leveranciers: Dag van Centrop. Deze dag zal in het teken staan van inspiratie, inkopen en netwerken met collega’s en leveranciers.

Vorige week gaf Centrop aan dat de najaarsbeurs 2021 werd afgelast door het veranderende coronabeleid, maar ook door terughoudendheid van sommige leveranciers. De terugkoppelingen die werden ontvangen neemt Centrop mee naar 2022. Daarnaast geeft Centrop aan de tijd te willen nemen om een mooie beurs te kunnen organiseren, waarover zij op dit moment in gesprek zijn. Dit betekent dat er wel een beurs georganiseerd wordt in najaar 2022, maar niet in het voorjaar. Om toch een inkoopmoment te realiseren wordt de Dag van Centrop georganiseerd.

Samen met de Centrop leveranciers wordt de dag ingekleed met diverse stands, één of meerdere sprekers en een hapje en een drankje.

Verdere informatie over de agenda die dag volgt nog. Houd hiervoor de website van Centrop in de gaten!