ALV 2022

Houten, 28 november 2022 – Op maandagavond 28 november vond de jaarlijkse ALV van de NUVO plaats. Na twee coronajaren waarin we de ALV online moesten houden, konden dit jaar de leden en het bestuur elkaar weer live ontmoeten in het Optiekcentrum in Houten. Naast de vaste agenda had de NUVO ook twee gastsprekers uitgenodigd: Arie van Vliet van SIPO en oogarts Khalid Allali.

Stemmen
Op de agenda stonden diverse punten waar de leden hun stem op konden uitbrengen. Deels waren dat onderdelen die elk jaar terugkomen zoals:

  • Het jaarverslag 2021
  • De financiële stukken 2021
  • Het vaststellen van de contributie voor 2023
  • Het vaststellen van de begroting voor 2023
  • Verzoek tot afwijking van de termijn ALV

De verschillende segmenten gingen allemaal akkoord met deze punten.

Daarnaast stonden er dit jaar twee nieuwe punten op de agenda.

  • Voorstel beleggen
  • Aanpassen huishoudelijk reglement: Kwaliteitsstandaard Oogmeting

Op het onderdeel beleggen gaf naast voorzitter Norbert Hofstede ook bestuurslid Remko Berkel een toelichting op het onderdeel beleggen. Daarna stemden de drie segmenten allemaal voor dit voorstel.

Over het aanpassen van het huishoudelijk reglement van de NUVO gaf Norbert ook een toelichting. Hij vertelde over de achtergrond van de kwaliteitsstandaard, het document dat is opgesteld nadat er een aantal jaar hard is gewerkt aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard, en over het voornemen om dit document te koppelen aan het NUVO Keurmerk. Na de uitleg stemden de drie segmenten, en ging iedereen akkoord.

Gastsprekers
De NUVO had dit jaar twee gastsprekers uitgenodigd. Oogarts Khalid Allali had een inspirerende presentatie waarin hij zijn visie deelde op het toegankelijk houden van de oogzorg, hoe diverse oogzorgpartijen daarin kunnen samenwerken en of er taakherschikking tussen de beroepen mogelijk is. Na zijn presentatie was er gelegenheid tot vragenstellen, wat ook weer interessante informatie opleverde.
Ook Arie van Vliet van SIPO had een pakkend verhaal. Hij vertelde over het werk van SIPO, de verschillende campagnes om de doelgroepen te bereiken en de eerste resultaten. Ook riep hij ondernemers op om zelf hun steentje bij te dragen. Het blijkt dat nog veel optiekbedrijven niet staan aangemeld als erkend leerbedrijf.

Al met al een succesvolle avond, met veel informatie, inspiratie en natuurlijk ook de gezelligheid van elkaar als optiekondernemers weer zien. Bedankt voor jullie komst!