Nieuws pensioenen 2024

De pensioenen bij Pensioenfonds Detailhandel worden per 1 januari 2024 verhoogd met 3,3%. Dit is mogelijk omdat Pensioenfonds Detailhandel over voldoende financiële reserves beschikt.

Voor de verhoging van de pensioenen kijkt Pensioenfonds Detailhandel naar de consumentenprijsindex van het CBS over de periode juli 2022 tot juli 2023. Deze kwam uit op 3,3%. Bij het besluit voor de verhoging van de pensioenen heeft het bestuur naar de belangen van alle deelnemers gekeken.

Ook is bekend dat de pensioenpremies voor 2024 gelijk blijven. De premies voor zowel de aanvullende als de verplichte regeling veranderen niet ten opzichte van 2023.  De cijfers voor 2024 zijn:

  • De pensioenopbouw voor werknemers is 1,41% op de pensioenleeftijd van 67 jaar.
  • De pensioenpremie voor de verplichte pensioenregeling is in totaal 24,75%.
  • De premie voor werkgevers is 18,675%
  • Het werknemersdeel is 6,075%, dat is het maximale percentage.
  • De premie voor de aanvullende pensioenregeling is 26,4%.

Voor mee informatie zie Werkgever | Pensioenfonds Detailhandel