Opheldering vanuit het Ministerie van VWS

Naar aanleiding van nieuwe regels en het protocol van de Rijksoverheid is er onduidelijkheid ontstaan. Hoe zit het nu specifiek met de optiekbranche? Is het mogelijk om de 1,5 meter afstand aan te houden? Inmiddels heeft de NUVO contact gehad met het Ministerie van VWS voor opheldering.

Zoals we gisteren via onze nieuwsbrief en artikelen op de website hebben aangegeven, streeft de NUVO naar meer duidelijkheid voor onze beroepsgroep. De mogelijkheden om consumenten te helpen onder de huidige omstandigheden moeten zo duidelijk mogelijk zijn. Het protocol verantwoord winkelen van de Rijksoverheid wekte bij sommigen in onze branche de indruk dat er voor opticiens in het algemeen andere regels van toepassing zijn. Deze regels dienen als aanvullend beschouwd te worden in het geval van uitzonderlijke (nood) situaties, aldus de toelichting vanuit het Ministerie van VWS. Bijvoorbeeld: Iemand met een vitaal beroep heeft een oogmeting nodig en er kan niet op basis van een bestaand recept worden gewerkt.

Het Ministerie houdt zich vast aan het standpunt dat de algemene richtlijnen met betrekking tot de 1,5 meter regel, zoals deze gecommuniceerd zijn door het RIVM, onverminderd van toepassing zijn. De richtlijnen van de NUVO die voor het laatste gecommuniceerd zijn op 26 maart zijn daarmee in overeenstemming. De laatste versie van het protocol vind je hier terug.

Verder houdt de NUVO er rekening mee dat aankomende dinsdag nieuwe algemene maatregelen aangekondigd zullen worden die mogelijk van invloed zijn op optiekondernemers. Indien wij kennis nemen of informatie ontvangen over maatregelen die meer branche specifiek zijn, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk delen via onze nieuwsbrieven en de website. Voor nu blijft het NUVO protocol van toepassing.

Meer updates lezen?
Klik hier voor het huidige protocol (update 26 maart)
Klik hier om meer te lezen over het ‘verantwoord winkelen’ protocol
Klik hier om meer te lezen over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Klik hier om meer te lezen over het overleg tussen NUVO en RIVM